CONCORDIA | THAILAND

เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานเพื่อชีวิต

รถกอล์ฟ, ยานพาหนะไฟฟ้าและอุปกรณ์เมืองอัจฉริยะ โดยยี่ห้อคอนคอร์เดีย วางจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว

เกี่ยวกับเรา

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์การประหยัดพลังงานแบบสร้างสรรค์ ทำให้โลกก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่กับโลกของเรา
ความคิดสร้างสรรค์
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รถกอล์ฟ & ยานพาหนะไฟฟ้า

รถกอล์ฟได้รับการออกแบบมาเพื่อการขนส่งผู้โดยสารรอบๆสนามกอล์ฟ, สวนสาธารณะ, สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมและอื่นๆเป็นต้น

อุปกรณ์เมืองอัจฉริยะ

แนะนำแนวคิดเก้าอี้พลังงานแสงอาทิตย์ และต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งอุปกรณ์เมืองอัจฉริยะ นี้เป็นนวัตกรรมระบบนิเวศของเราโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาผันแปรเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนสมัยใหม่ได้อย่างทันสมัย เหมาะสำหรับพื้นที่โล่งๆ เช่น ในสวน, สวนสาธารณะ และถนนในเมืองต่างๆเป็นต้น
คุณมีคำถามใดๆหรือไม่?
หากคุณมีคำถาม โปรดส่งคำถามของคุณมาที่เราได้โดยตรง